agile42

Strategien for din overgang til det agile verdensbillede

Bliv adræt gennem vores velafprøvede tilgang

Vi er eksperter i at hjælpe virksomheder med at blive mere agile - eller adrætte som vi også ynder at kalde det i Danmark. Mange virksomheder vælger at anvende Scrum som rammen, men dette er på ingen måde en betingelse. Sammen udvikler vi en strategi for din forandringsproces i det tempo som du ønsker. Vi står for uddannelse, vejledning og coaching af ledelse og teams, således at implementeringen sker på den mest effektive måde.

En gennemprøvet empirisk tilgang

Ved agile42 anvender vi en forandringsmetode, der består af 4 trin: Assessment, Strategi, Træning og Coaching. Gennem denne tilgang lærer vi hurtigt og effektivt din organisation at kende og vi kommer til at forstå og anerkende dine unikke behov. Derved kan vi sammen tilpasse ambitionsniveau og omfanget til din virksomheds situation. Nogle vælger at tage en bred tilgang med vores Enterprise Tranistion program, mens andre ønsker at gøre det mere gradvist.

Rammen omkring de agile principper

Forandringen til den agile arbejdsmåde kræver et skift i tankegang og praksis på flere niveauer. Kommunikations- og samarbejdsformerne mellem teams ændres og specielt lederrollen påvirkes med overgangen til selvorganiserende teams. En vellykket forandring bevirker at man får en øget leverancesikkerhed, samt størrere fleksibilitet og gennemsigtighed i processer og fremdrift.

Vores Agile Management Framework omfatter en gennemprøvet ende-til-ende tilgang samt nyttige værktøjer og træning for ledelse såvel som for jeres teams.

 

Individer og kompetencer

Vi vurderer virkningerne af den påvirkning som forandringen vil have på de forskellige unikke roller i virksomheden, således at vi kan tilbyde en skræddersyet uddannelses- og coaching-forløb der passer til den enkelte medarbejders behov.

Hvad end du er direktør, mellemleder eller teammedlem, underviser og coacher vi dig i forhold til individuelle opgaver og ansvar.

Og vigtigst af alt, gør vi hurtigt dine teams i stand til at:

 • tilpasse sig den nye måde at arbejde på
 • løbende at forbedre processerne
 • vokse i modenhed - også efter vores coaching er endt
 • øge motivationen og medarbejder- tilfredsheden

Produkt og teknologi

Agile rammersystemer som f.eks. Scrum virker i enhver organisation. Branche, virksomhedens størrelse eller projektets kompleksitet forhindrer ikke organisationen i at blive adræt. Til gengæld har jeres dedikation til forandringen, samt hvorledes denne gennemføres, stor betydning for udfaldet.

Vores unikke ende-til-ende tilgang, herunder praksis og værktøjer såsom Agile Strategy Map , er blevet udviklet over mange års erfaring gennem vores arbejde med vellykkede projekter.

Vores gennemprøvede tilgange vil hjælpe din virksomhed med at forstå effekten af forandring og spore fremskridt af ændringen, efterhånden som du bevæger dig hen imod dine mål for adræthed.

Struktur og organisation

Dit lederskab har stor indflydelse på succesen af din virksomheds transition. Vores coaches vil støtte din direktion og ledere med, hvorledes agile metoder implementeres i hele virksomheden, med henblik på at:

 • definere den rette udrulningsstrategi
 • definere mål og følge dem mod benchmarks
 • opsætte KPI'er og diagnosticeringsværktøjer

Med den agile implementering opnår din organisation mange fordele:

 • Hurtigere generering af indtægter
 • Accelereret ROI
 • Forbedret kvalitet
 • Tidligere markedslancering

4 trin til at blive agil:

Assessment

Hvert team, virksomhed eller projekt er unikt, men udfordringen er den samme: Succesfuld agile forandring.

Vores coaches har set og hjulpet mange virksomheder i at blive agile og kan hurtigt genkende huller i systemet, dårlig kommunikation og teknologier, der kan være problematiske.

For at identificere din individuelle situation og rådgive dig i den bedste måde at blive agile på, starter vi gennem vores assesment en bedømmelse med henblik på at analysere, undersøge og vurdere følgende:

 • Jeres nuværende software og produktudviklings proces
 • Sammenhængen mellem jeres forretningsmodel og organisatoriske struktur
 • Kommunikationen mellem alle projektdeltagere
 • Metodologi og team kvalifikationer
 • Technical due diligence

Har du spørgsmål? Kontakt os!

Strategi

Et agilt forandringsprojekt er som enhver anden væsentlig ændring: Det kræver en klar strategi. Strategien er nødvendig for at sætte retningslinjer for, hvordan man kan støtte sine teams mens de finder sig til rette nye arbejdsformer som f.eks. Scrum, samt hvorledes man informerer og støtter resten af organisationen, der vil uvægerligt blive påvirket af transitionen. Det er vigtigt at forstå, at når overgangen til agile starter, vil det aldrig stoppe igen, da der ikke er noget "ideelt" slutmål. Adræthed er centreret omkring løbende forbedringer snarere end en enkelt sluttilstand.

Vi hjælper med at udvikle og forfine den rigtige strategi for din virksomhed:

 • Stor eller lille
 • Lokal eller international
 • Distribueret eller placeret sammen
 • Novicer i agile eller med et ønske om at forbedre allerede anvendte agile principper

Har du individuelle spørgsmål? Bare kontakt os!

Træning

Vi tilbyder interaktiv og målrettet træning som bringer de teoretiske begreber til live:

 • Executive lederworkshops som introducerer Lean metoder og agil ledelse
 • Anerkendte certificeringer: CSM (Certified ScrumMaster), CSPO (Certified Scrum Product Owner) og CSD (Certified Scrum Developer)
 • Rolle-baserede kurser, f.eks ScrumMaster eller Product Owners træning
 • Udviklerkurser i agile udviklingsmetoder som f.eks. TDD (test driven development) og emergent design
 • Vores Scrum Start-Up Package til små teams - kickstarte dit adrætte team med mere end blot træning
 • agile42 Scrum Lego City - oplever Scrum i praksis med et sjovt og oplysende spil

Lær mere om vores træning

Coaching

Træning kan bidrage med værktøjer og viden om hvordan og hvorfor adrætte metoder virker, men coaching giver gennem anvendt viden og erfaringer hjælp så I fuldt kan bringe de nye metoder i anvendelse.

Den bedste måde at få mennesker til at vokse i nye roller er gennem en støttende og interaktiv tilgang. For at fremskynde gennemførelsen af en ny metode som f.eks. Scrum, Kanban osv. anbefaler vi en effektiv on-the-job coaching som supplement til den interaktive træning.

 • Agile lederskab og management coaching
 • Organisatoriske forudsætninger for succesfulde agile transitioner
 • Individuel coaching og team-coaching
 • Fine-tuning at en organisation til at understøtter agile teams